Voor Kids & ouders

R-Newt Kids: hét sociaal werk voor kinderen en hun ouders. R-Newt Kids-medewerkers zijn daar waar gezinnen zijn: thuis, op school, op straat.

Topics op deze pagina

Krachtige ouders,
Krachtige kinderen

Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien in een veilige omgeving waarin ze zichzelf mogen ontdekken en vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen. We zijn off- en online present en bouwen aan een relatie waardoor we weten wat er speelt in de leefwereld van kinderen en ouders/verzorgers. Hierdoor kunnen wij vroegtijdig signaleren en doorpakken. De basis van onze inzet ligt op preventie. Ons doel is het voorkomen van achterstanden en/of problemen of het voorkomen dat bestaande achterstanden of problemen erger worden. We staan dicht bij de gezinnen en bouwen een pedagogische schil om (kwetsbare) gezinnen heen waarbij we samen met ouders en kinderen werken aan eigen kracht en zelfredzaamheid. We kiezen voor een positieve insteek op wat kinderen en ouders/verzorgers wél kunnen. We sluiten aan bij de leef- en belevingswereld van de kinderen en zijn daar waar zij ook zijn. We maken hierbij gebruik van rolmodellen en succeservaringen waardoor we zien dat kinderen en ouders/verzorgers de regie weer in eigen handen nemen en gaan of blijven participeren in de maatschappij.

R-Newt Kids richt zicht op het creëren van:

 • krachtige kinderen;
 • krachtige ouders;
 • krachtige omgeving;
 • krachtige medewerkers.

De term ‘krachtig’ binnen R-Newt houdt in dat je ervaart dat er perspectief is, dat je van waarde bent, dat je de regie kan voeren over je eigen leven en dat je je competent voelt. Dit uit zich in het durven tonen van je talenten en kwetsbaarheden.

Onze focuspunten

Betrokken

Door daadwerkelijk tijd te maken voor de ander; waar en wanneer het nodig is aanwezig te zijn; te investeren in een band met het kind en zijn/haar ouder(s). Maar ook kunnen wij zien wat er nodig is doordat we bekend zijn met het sociaal netwerk. Dat kunnen we vervolgens weer overbrengen aan samenwerkende partijen, in samenspraak met de ouders.

BETROUWBAAR

Door in te zetten op een goede relatie met kinderen en ouders, waarbij ondersteuning in plaats van overname centraal staat. Wij communiceren duidelijk, transparant en ’to the point’, bovendien werken wij samen met ouders en netwerkpartners, vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en parallel lopende trajecten à la R-Newt.

BESCHIKBAAR

Door present en outreachend te werken, de vraag van de ander centraal te stellen en door actief mee te denken in het opgroeien en opvoeden.

BEKWAAM

Door te werken met (en het ontwikkelen van) erkende en/of beproefde methodieken, trends te volgen en toe te passen, verbindingen te zoeken binnen het netwerk en op de hoogte te zijn van de leef- en belevingswereld van zowel kinderen als ouders.

BEVLOGEN

Door een proactieve houding die gekenmerkt wordt door passie en energie, waarbij vanuit motivatie wordt ingezet op participatie.

Let’s meet

GGD Hart voor Brabant en R-Newt Kids START werken samen en organiseren bijeenkomsten voor alle (aanstaande) ouders en verzorgers die behoefte hebben aan het ontmoeten van andere ouders/verzorgers. Tijdens de Let’s Meet-groepen kunnen ouders/verzorgers elkaar ontmoeten. Terwijl de kindjes samen spelen, leren de ouders elkaar kennen en praten ze met elkaar over het ouderschap. Lees hier meer over Let’s Meet.

individuele ondersteuning

Naast bijeenkomsten en activiteiten biedt R-Newt Kids ook individuele ondersteuning aan kinderen, (aanstaande) ouders of het gehele gezin. Dit gebeurt middels de inzet van de R-Newt Kids-gezinsondersteuner of mogelijk middels een preventieve interventie in samenwerking met stagiaires en vrijwilligers.  

Binnen R-Newt Kids werken we met vier preventieve interventies:

Spel

Stagiaires nemen speelgoed mee naar het gezin en spelen samen met ouder(s) en kind(eren) t/m 6 jaar. Via het spel wordt de ontwikkeling van het kind gestimuleerd, krijgen ouders opvoedondersteuning en/of wordt het sociaal netwerk van het gezin versterkt.

Taal

Vrijwilligers of stagiaires stimuleren samen met ouder(s) spelenderwijs het taalplezier en de taalontwikkeling van kinderen tussen 4 en 10 jaar oud.

Maatje voor een kind

Vrijwilligers of stagiaires zijn een maatje voor een kind/jongere tussen de 7 en 18 jaar, zij ondernemen samen (leuke) activiteiten en bieden een luisterend oor waar nodig. Het kind/de jongere staat tijdens deze afspraak centraal en krijgt even alle aandacht. 

maatje voor een ouder

Als maatje van een ouder spreek je af met vaders en moeders die hier behoefte aan hebben. Bijvoorbeeld om te praten over de opvoeding of om een spelletje te spelen. Dankbaar werk!

Aanmelden/contact R-Newt Kids

Naam(Vereist)

R-Newt kids-activiteiten

Voor Kids

Meet@Create | Basisschool Hubertus

 • Elke week op dinsdag
 • 08.45-10.15 uur
 • Basisschool Hubertus
Voor Jongeren

Heyhoef Gaming

 • Elke week op donderdag
 • 16.30-18.00 uur
 • Tilburg-Reeshof | Heyhoef
Voor Jongeren

Open inloop | de Poort

 • Elke week op dinsdag
 • 13.00-17.00 uur
 • Dongen | De Poort

Vragen?
Neem contact op

Voor meer informatie of ondersteuning voor jezelf of voor een ander kun je contact opnemen met R-Newt Kids.