Voor professionals & organisaties

In een snel evoluerende wereld, gevormd door toenemende individualisering, digitalisering, globalisering en polarisatie, groeien kinderen en jongeren op. De openbare ruimte, thuis, school en online platforms vormen hun dynamische speelveld, waar ze voortdurend worden beïnvloed door factoren die zowel positief als negatief kunnen uitpakken voor hun welzijn. Deze complexe omgeving vraagt om aanzienlijke ondersteuning op hun weg naar volwassenheid.

Waarom het expertisecentrum?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren zich gehoord en gezien voelen, maar ook sterk verbonden blijven in deze snel veranderende omgeving? Hier ligt een gedeelde verantwoordelijkheid. Terwijl zij aan zichzelf moeten blijven werken, moeten wij dat ook! Want om hen effectief te ondersteunen, dienen wij nauw aan te sluiten op hun wensen, behoeftes en leefwereld. Dit doen we door expertise op kind- en jongerenwerk te versterken en delen, door middel van opleidingen, trainingen en voorlichtingen én deelname aan (landelijke) onderzoeken en kennisdeling. Klik op de buttons hierboven voor meer informatie.

ondersteunen en motiveren van kinderen en jongeren

Het kind- en jongerenwerk speelt een cruciale rol in het dagelijks ondersteunen en motiveren van kinderen en jongeren. Het expertisecentrum ondersteunt de systemen en netwerken rondom hen heen. We delen kennis en expertise om een krachtig, meer preventief, vangnet te vormen rondom kinderen, jongeren en ouders. We bewegen snel en adequaat mee met de actualiteit, zonder daarbij de kwaliteit tekort te doen. Vanuit het expertisecentrum worden kinder- en jongerenwerkers, trainers, projectleiders, adviseurs, experts en ervaringsdeskundigen ingezet om actief bij te dragen binnen de netwerken en systemen. Dankzij een brede ervaring en een divers team aan kinder- en jongerenwerkers, kunnen wij uitstekend inspelen op jouw specifieke vraag. We zoeken altijd naar de juiste match tussen onze vakmensen, doelgroep en onze opdrachtgevers.

CONTACT

Dagelijks maken wij de levendige en altijd roerige praktijk mee van de jeugd. Jeugd is onze core business! We kennen de leefwereld van kinderen en jongeren als geen ander. Onderwerpen als straatcultuur, seksualiteit, groepsdynamica, motivatiestrategieën, veiligheid, jeugdparticipatie en individualisering zijn thema’s waar wij dagelijks ons toe weten te verhouden. Meer interesse? Op zoek naar een ervaren trainer of een gastspreker? Iemand die op jouw school voorlichting komt geven? We komen graag met je in contact!