MBO-keuzedeel jongerenwerk

In 2009 waren er ongeveer 3.000 kinder- en jongerenwerkers in Nederland. Hoewel het aantal sindsdien is gedaald door bezuinigingen, groeit de vraag naar jongerenwerkers weer vanwege de nieuwe Jeugdwet, die de nadruk legt op preventie en deredicalisering. De noodzaak voor professionals die jongeren kunnen activeren en motiveren is groter dan ooit. Dit keuzedeel is ontworpen om de specifieke kennis en vaardigheden te bieden die mbo-jongerenwerkers nodig hebben in deze dynamische en uitdagende rol.

Wat leert dit keuzedeel je?

Het keuzedeel is een verdieping ten opzichte van het kwalificatiedossier Sociaal Werk. Het richt zich op het werken met jongeren in diverse contexten, zoals stadswijken, plattelandsgebieden of scholen. Dit programma biedt tools aan jongerenwerkers om jongeren in hun kracht te zetten en hun maatschappelijke participatie te bevorderen. Naast preventieve maatregelen kunnen jongerenwerkers ook maatwerk bieden om specifieke uitdagingen van jongeren aan te pakken.

Voor wie is dit keuzedeel interessant?

Dit keuzedeel is vooral geschikt voor:

Dit keuzedeel is bedoeld voor iedereen die jongeren wil helpen hun eigen kracht te ontdekken en hen wil ondersteunen bij het aanpakken van persoonlijke en sociale uitdagingen. Als je passie hebt voor het werken met jongeren en een positieve impact wilt hebben op hun leven, is dit keuzedeel een uitstekende keuze.

Belangrijke vaardigheden en kennisgebieden

  1. Als beginnend beroepsbeoefenaar in het jongerenwerk, biedt dit keuzedeel de volgende essentiële vaardigheden en kennisgebieden:
  2. Leefwereld van jongeren: Diepgaande kennis van jongerencultuur, groepsprocessen, en de sociaal-economische context waarin jongeren leven.
  3. Jongerenwerkmethoden: Praktische methoden zoals talentontwikkeling, ambulant jongerenwerk, en Youth Organizing.
  4. Communicatievaardigheden: Het vermogen om effectief te communiceren met zowel jongeren als netwerkpartners zoals hulpverleners, politie, en gemeentelijke instanties.
  5. Begeleiding en activering: Technieken om jongeren te begeleiden en te stimuleren hun eigen kracht en talenten te benutten.
  6. Preventie en anticipatie: Methoden om kansen en risico’s bij jongeren vroegtijdig te signaleren en passende preventieve acties te ondernemen.
  7. Samenwerking en rapportage: Competenties om in multidisciplinaire teams te werken en duidelijk te rapporteren aan leidinggevenden en samenwerkingspartners.

Waarom dit keuzedeel?

Dit keuzedeel biedt een diepgaande kennismaking met het vak van jongerenwerk en bereid je voor op een veelzijdige en bevredigende carrière. Het benadrukt de rol van jongerenwerkers als brug tussen jongeren, hun families, en andere sociale entiteiten. Door de verworven vaardigheden kunnen jongerenwerkers een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van jongeren en bijdragen aan een betere toekomst voor hen.