Advies

We adviseren (collega)organisaties rondom de versteviging en positionering van het vakmanschap jongerenwerk, waarin de identiteit van het vakmanschap centraal staat. Met de toenemende trend van integrale (wijk)teams en/of opdrachten binnen het sociale domein vraagt dat om een stevige visie over hoe je dat met elkaar doet zonder de kernwaardes van het vakmanschap uit het oog te verliezen.

Brede blik op het geheel

Onze adviezen over jeugdvraagstukken gaan verder dan het bespreken en inzichtelijk maken van gedrag. We analyseren de oorsprong van gedrag, identificeren wie invloed heeft, en kijken naar preventieve maatregelen binnen de systemen waarin jongeren zich bevinden. Dit vereist een brede blik op het geheel, waar oplossingen op diverse vlakken en domeinen te vinden zijn. Het vraagt niet alleen om gedragsaanpassingen, maar vaak ook om veranderingen in de omgeving waarin het gedrag plaatsvindt.