Vakopleiding jongerenwerk

De maatschappij wordt steeds complexer, de verwachtingen richting het kinder- en jongerenwerk steeds groter. Als belangrijke schakel in een buurt, wijk, stad of dorp draag je medeverantwoordelijkheid over het welbevinden van de kinderen en jongeren en de omgeving waarin zij opgroeien. Dat vraagt om vakmanschap.

De vraag naar goed opgeleide kinder- en jongerenwerkers neemt toe, terwijl het gat tussen de (sociale)opleidingen en praktijk nog niet is opgelost. Jongerenwerk is een vakgebied van kunnen, zijn en doen.

Met onze unieke vakopleiding ondersteunen we (nieuwe) collega- jongerenwerkers en bereiden hen voor op de hedendaagse praktijk. Tijdens de vakopleiding van jongerenwerk R-Newt scherp je inzichten aan, doe je inspiratie op en leer je de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Je leert doordachte keuzes te maken en die te onderbouwen, te vertrouwen op jouw morele kompas, en hoe je je beter kunt positioneren richting stakeholders. Dat geeft je als jongerenwerker de rust, ruimte, energie en waardering om te kunnen doen wat moet en niet alleen wat men verwacht. Want jij weet als vakman/vakvrouw waar de dagelijkse praktijk van het jongerenwerk om vraagt

We ontwikkelen diverse trainingen voor jongerenwerkers om hen actueel te houden, zoals het herziene zevenstappenmodel of de (interne) fundamental training.

We zijn aanwezig binnen de (sociale)opleidingen waar we actief willen bijdragen in het stutten en steunen van onze beroepsprofessie. Daarvoor ontwikkelden we o.a. het ‘MBO keuzedeel jongerenwerk’.

Je start de opleiding door kort stil te staan bij het DNA van het jongerenwerk. Wie zijn we, waar komen we vandaan en wat zijn de fundamenten? Vervolgens zoomen we in op de skills en vaardigheden die ons vakmanschap kenmerkt en spiegelen deze met de maatschappelijke invloeden van nu. Wat speelt er op dit moment? En waar staan we over drie jaar en hoe spelen we daarop in? Vanaf de derde bijeenkomst gaan we aan de slag met diverse methodieken, actuele trends en ontwikkelingen. Je gaat in gesprek met diverse experts en met je collega jongerenwerkers die ook deelnemen aan de opleiding. Al je nieuwe kennis zetten we samen om in praktische handvatten. Je rondt de opleiding af met het schrijven van een verbetervoorstel voor jouw eigen jongerenwerkorganisatie.

De vakopleiding is voor alle jongerenwerkers die Nederland rijk is. Ook sociaal werkers die meer willen weten over (de beleefwereld van) jongeren en andere geïnteresseerden die in hun dagelijkse, professionele leven met jongeren te maken krijgen, kunnen iets aan de vakopleiding hebben. Eventueel is het mogelijk losse modules te volgen. Benieuwd of de vakopleiding iets voor je is? Mail naar bart@r-newt.nl.

Module 1: Het vak van buiten naar binnen, waarin je o.a. leert:

 • Leervermogen vakbekwaamheid: je weet hoe het vak zich heeft ontwikkeld en hoe de verantwoordingscyclus eruit ziet.
 • Omgevingsgerichtheid: wie heeft er invloed op het beleid van de gemeente.
 • Analyse: maak je afweging op basis van je morele kompas met oog voor de brede omgeving, de jongere en eigen moreel kader.

Module 2: Veiligheid en maatwerk, waarin je o.a. leert:

 • Flexibiliteit: je kunt je eigen gedragsstijl en inzet veranderen om een gewenst doel te bereiken, je schakelt tussen verschillende belangen en situaties.
 • Mensgericht: onderzoeken van de wensen en behoefte van de jongeren zijn, je sluit aan op de motivatie.
 • Coachen en motiveren: sturen op zelfregie, versterken van eigen kracht. Je kent verschillende motivatiestrategieën.

Module 3: Perspectief en social do it yourself, waarin je o.a. leert:

 • De werkende bestandsdelen van informeel leren en talengericht werken te herkennen.
 • Je bewust in te zetten op het verbreden van het sociale netwerk van jongeren.
 • De kracht van succeservaringen en rolmodellen te kennen.

Module 4: Inclusie en speciale doelgroepen, waarin je o.a. leert:

 • Polarisatiefases en groepen herkennen en bespreekbaar maken.
 • Verbindende activiteiten organiseren tussen twee verschillende groepen zonder dat dit een averechts effect heeft.
 • Welke specialistische kennis per doelgroep nodig is, bijvoorbeeld lvb, meiden, migrantengroepen, nieuwkomers, waardoor je makkelijker aansluiting vindt bij hun leefwereld.

Module 5: Omgaan met weerstand en agressie, waarin je o.a. leert:

 • Te werken volgens het handelingskader van het protocol veilig jongerenwerk.
 • De verschillende vormen van weerstand en agressie herkennen en hier effectief op handelen.

Elke module vraagt een ureninvestering van 25 uur, inclusief de contacttijd. Na elke module kom je bij elkaar met je oefengroep. Je reflecteert samen op je dagelijkse praktijk. Je staat stil bij de stof en stimuleert elkaar om kritisch te kijken naar eigen handelen middels reflectie en feedback opdrachten. Na afloop ontvang je een certificaat.

Meld je aan door een mail te sturen naar Bart Lonterman: bart@r-newt.nl. Na je bericht ontvang je een uitnodiging voor een telefonisch intakegesprek. Samen met de trainer bekijk je wat je wilt leren en wat de opleiding biedt.