Voorlichtingen en inspiratiesessies

Onze experts en ervaringsdeskundigen verzorgen voorlichtingen die gestoeld zijn op hun eigen (levens)ervaringen. Vanuit hun passie, authenticiteit en kwetsbaarheid weten zij moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Met het doel om samen in dialoog te kunnen duiden waar kansen en mogelijkheden liggen met betrekking tot de vragen die voor ons liggen. Enkele voorbeelden zijn:

  1. Seksualiteit en sexting: want seks begint met lullen;
  2. Drugs, eenzaamheid en suïcide.

De afgelopen jaren hebben we stevig geïnvesteerd in het ontwikkelen en/of toetsen van onze interventies. Dit doen we samen met landelijke partners zoals YOUTH SPOT.