Inspiratiebundel: samen werken aan mentale weerbaarheid van jongeren

Samenwerking van jongerenwerk en partners in het sociaal domein en jeugdzorg biedt kansen en is broodnodig. De mentale gezondheid van de jeugd staat onder druk, de wachtlijsten in de jeugdzorg lopen op en het lukt de sector maar moeilijk om knelpunten aan te pakken. Met deze bundel laten we zien dat het wél kan. Door de samenwerking op te zoeken en laagdrempelige ondersteuning in wijken te organiseren.

Groeiplekken voor jongeren

De zes praktijken in de bundel illustreren hoe het jongerenwerk aansprekende voorzieningen biedt waar jongeren leeftijdsgenoten ontmoeten, ontspannen en hun vrije tijd zinvol besteden. Het zijn groeiplekken waar jongeren persoonlijke aandacht en plezier vinden en aangesproken worden op hun kwaliteiten en talenten. De voorbeelden laten zien dat professionals vanuit jeugdzorg en jongerenwerk elkaar aanvullen én beter maken. De uitdaging is hoe dit type samenwerkingsvormen duurzaam in te bedden in de lokale infrastructuur van beleid en praktijk.

Symposium

De bundel wordt 1 februari gepresenteerd op het symposium Jongerenwerk en Jeugdzorg samen = groeikansen voor jongeren. Een samenwerking van Sociaal Werk Nederland, Jeugdzorg Nederland en Erasmus+ met als doel te verkennen hoe we gezamenlijk groeikansen voor jongeren kunnen vergroten.


Delen via:

Ook interessant