Brugfunctionaris

In wijken waarin veel gezinnen opgroeien in een kwetsbare en kansarme positie is de samenwerking tussen scholen en ouders niet vanzelfsprekend. Schoolpersoneel vindt het vaak lastig om de ouders te bereiken en ondersteunen. Ze missen zo vaak het zicht op mogelijke problemen in de thuissituatie. Problemen die op hun beurt de ontwikkeling van kinderen in de weg kunnen staan. De brugfunctionaris verbindt deze ouders aan de school, stimuleert de ouderparticipatie en vergroot de ouderbetrokkenheid.

gelijke kansen

De brugfunctionaris slaat een brug tussen school, kind en gezin en zorgt ervoor dat kinderen mee kunnen blijven doen en hun talenten kunnen ontwikkelen. Door vroegtijdig problemen in de thuissituatie te signaleren en daar wat aan te doen, werkt het concept preventief en draagt het bij aan gelijke kansen voor ieder kind.

DUURZAME RELATIE

Een brugfunctionaris ondersteunt ouders, bijvoorbeeld op sociaal, opvoedkundig of financieel gebied. Brugfunctionarissen zijn altijd verbonden aan de school. De school is vaak een eerste ingang om met ouders in gesprek te raken over hun kind, de thuissituatie en mogelijke zorgen die er zijn. De brugfunctionaris op school is cruciaal voor het contact met alle ouders en kwetsbare ouders in het bijzonder. Ze blijven de hele basisschoolperiode (en soms ook daarna) betrokken, zien de ouders regelmatig en bouwen zo een duurzame relatie op gebaseerd op aandacht en vertrouwen

“We bouwen een community op met ouders. De brugfunctionaris heeft daar een belangrijke rol in. Zo weten ouders elkaar beter te vinden.”

Intern begeleider basisschool


Delen via:

Ook interessant

R-Newt@school

R-Newt is al een aantal jaar met het jongerenwerk actief op scholen. De samenwerking tussen het onderwijs en het jongerenwerk is noodzakelijk door onder andere de ‘straat die de school binnendringt’.
Voor Jongeren