R-Newt@school

R-Newt is al een aantal jaar met het jongerenwerk actief op scholen. De samenwerking tussen het onderwijs en het jongerenwerk is noodzakelijk door onder andere de ‘straat die de school binnendringt’, de gevolgen van de coronacrisis op het mentaal welbevinden, sociale omgeving en toekomstperspectief van jongeren en de algehele en constante achteruitgang in mentale gezondheid van jongeren.

R-Newt op scholen

De inzet van jongerenwerkers op school biedt hier een oplossing voor door de verschillende leefwerelden van jongeren met elkaar te verbinden. Jongerenwerkers zijn zowel thuis, op straat, online én op school actief waardoor verschillende signalen aan elkaar gekoppeld kunnen worden en zij jongeren kunnen begeleiden in het navigeren tussen deze leefdomeinen. Hierdoor draagt de inzet van de jongerenwerkers niet alleen bij aan kwalificatie, maar ook socialisatie en persoonsvorming.

Met R-Newt@school zetten we extra in op het onderwijs. Door aanwezig te zijn leggen we vroegtijdig de relatie met onderwijs & ouders in de wijken. En leren kinderen de jongerenwerker al kennen. Na 12 jaar wordt de invloed van ouders en docenten op jongeren minder (bron: Kennisfundament), de invloed van de omgeving wordt sterker. Het is belangrijk dat jongerenwerkers laagdrempelig in de buurt zijn van jongeren. Op die manier fungeren zij als verlengde van het sociaal netwerk en als sterk positief rolmodel. De lijnen zijn kort en interventies kunnen vroegtijdig worden ingezet. Trends en signalen zijn eerder bekend binnen school. Dat maakt integraal interveniëren succesvol. En de impact van de jongerenwerker groter.  

SURVIVAL SKILLS & TALENT VERSTERKEN  

Vanuit de aanwezigheid op scholen kan er makkelijk gelinkt worden aan een buiten- of (in afstemming met school) binnenschools programma van R-Newt i.s.m. ander netwerk in de stad. We hanteren het principe dat we vaardigheden die kinderen en jongeren opdoen gewaardeerd worden. We spreken daarin dezelfde taal en benutten Open Badges als tool. Jongeren werken gericht aan skills en talent. Vaardigheden die zij nodig hebben om de samenleving het hoofd te bieden. Onderzoek laat zien dat preventie van schooluitval effectiever is door aanpak op meerdere leefgebieden. En dat de samenwerking tussen jongerenwerk en VO ervoor zorgt dat jongeren naast het verwerven van de benodigde kennis, vaardigheden en competenties, ook (leren) deel uit te maken van de samenleving en ingewijd worden in de waarden en normen van de samenleving en dat jongeren een eigen identiteit en uniciteit ontwikkelen (bron: Jongerenwerk en Voortgezet Onderwijs door Sarti, Manders en Metz, 2019).  

HANDELINGS-REPERTOIRE VERSTERKEN 

Door middel van individuele trajecten met jongeren, naast school of onder schooltijd, gericht op talentontwikkeling en toekomstperspectief versterken wij het handelingsrepertoire van jongeren. Gekoppeld aan Open Badges en alternatieve leerroutes of alternatieve vormen van leren. Netwerk en hulpverlening kan hierop worden aangehaakt. We richten ons hier ook op ouders, die vaak niet weten wat mogelijkheden zijn, waar zij terecht kunnen, wat ondersteunend en effectief is. Delen via:

Ook interessant

Brugfunctionaris

De brugfunctionaris slaat een brug tussen school, kind en gezin en zorgt ervoor dat kinderen mee kunnen blijven doen en hun talenten kunnen ontwikkelen.
Voor Kids