expertise kind- en jongerenwerk

Het kind- en jongerenwerk speelt een cruciale rol in het dagelijks ondersteunen en motiveren van kinderen en jongeren. Het Expertisecentrum ondersteunt de systemen en netwerken rondom hen heen. We delen kennis en expertise om een krachtig, meer preventief vangnet te vormen rondom kinderen, jongeren en ouders.

Het Expertisecentrum kent verschillende vormen van ondersteuning. Aan de hand van trainingen, voorlichtingen, inspiratiesessies en advies delen we onze expertise op het gebied van kinder- en jongerenwerk. Klik op onderstaande buttons voor meer informatie.

(tijdelijke) inzet van onze vakmensen nodig?

Wij zetten onze vakmensen in op jeugdvraagstukken bij tijdelijke opdrachten van opdrachtgevers of partnerorganisaties. Dit kan een projectleiderrol zijn of iemand die de regie pakt op het vakmanschap kinder- en jongerenwerk. Deze inzet is bijvoorbeeld van toepassing wanneer er een incidentele subsidie wordt verstrekt of er sprake is van een tijdelijke opdracht waarbij inzet van een jongerenwerker gewenst is. R-Newt levert deze jongerenwerker(s) in overleg, waarbij we de juiste mensen op de juiste plekken plaatsen. Onze expertise zit op kinderen en jongeren – domeinoverstijgend. Ben jij werkzaam in bijvoorbeeld het domein cultuur, sport of onderwijs en zoek je tijdelijke expertise op het vakmanschap kinderen en jongeren? Wij plaatsen jongerenwerkers in jóuw domein.

We beschouwen dit zogenoemde projectmatig werken als een krachtig instrument om gericht en tijdelijk te kunnen focussen op specifieke uitdagingen. Deze uitdagingen overschrijden vaak de grenzen van domeinen en organisaties, waardoor we flexibel kunnen inspelen op de dynamiek rondom kinderen en jongeren.

  • Zo zijn we met diverse projecten actief op het PO-, VO- en MBO-niveau, inclusief de plusvoorzieningen en speciaal onderwijs. Voorbeelden van lopende projecten zijn ‘R-Newt@school’ en de ‘brugfunctionaris’;
  • Met de cultuursector zetten we in op het verankeren en verbreden van het concept Studio Noord (VOID’s) en het versterken van de vitale coalities er omheen;
  • Daarnaast richten we ons op jeugdparticipatie, zoals de maatschappelijke diensttijdprogramma’s, Next Up en de (digitale) jongerenplatformen;
  • We zijn betrokken bij diverse projecten gericht op kwetsbare doelgroepen, zoals nieuwkomers en dak- & thuisloze jongeren. Vanuit verschillende perspectieven zoeken we naar integraliteit en duurzaamheid in samenwerking met bestaande partners waarin we vanuit de dadelijke praktijk een kartrekkende rol hebben.

Dit overzicht biedt slechts een beknopte inkijk in de vele projecten die momenteel worden uitgevoerd, waarbij we voortdurend streven naar een positieve impact op het leven van kinderen en jongeren en de gemeente waar zij wonen.