trainingen

Onze trainingen bieden inzicht in de leefwereld en gedrag van kinderen en jongeren. We zoomen in op de oorsprong van gedrag, de impact ervan op zowel het individu als anderen en de meest effectieve benadering om gedragsveranderingen tot stand te brengen. Van de jongeren of voor de professionals om hen heen.

onze trainingen

zonder motivatie geen prestatie

Sofie komt te laat binnen in de les. Jij denkt: daar gaan we weer. Vorige week hebben jullie nog duidelijk afgesproken dat ze niet meer te laat kan komen en nu dit. Je roept vrolijk: “Dat wordt trakteren, Sofie!” Sofie haalt haar schouders op en sluit stilletjes aan. De rest van de bijeenkomst zit ze er ongemotiveerd bij. ‘Waarom lukt het mij niet om Sofie te laten doen wat ik aan haar vraag?’ In de training zonder motivatie geen prestatie staan we stil bij deze vraag.

grensoverschrijdend gedrag

We zien steeds vaker mensen die om het minste of geringste kunnen exploderen in agressie en geweld. Mensen die over jouw grens gaan en niet meer rationeel kunnen nadenken. Tegelijkertijd wordt vanuit jouw beroepshouding verwacht dat jij op een vakkundige manier reageert. Dat is niet makkelijk en vraagt veel van jezelf! Tijdens deze training leer je hoe je de triggers voor grensoverschrijdend gedrag kan herkennen en leer je hier actief op te reageren, zowel in houding als in gedrag. Het effect is dat situaties minder snel en heftig escaleren en/of agressie zich tegen jou keert. Maar wat als het toch heftig wordt? Daar staan we bij stil in het middagdeel van de training.

r.e.c.e.p.t. – omgaan met ongewenst gedrag

Iemand aanspreken op ongewenst gedrag is niet altijd even gemakkelijk. Vooral jongeren laten zich niet  snel corrigeren. Wegkijken is vanuit je functie, werk of moreel kompas niet mogelijk. Hoe doe je dit nu zonder dat het escaleert in een welles-nietesverhaal of veel erger? Jongerenwerkers spreken elke dag honderden jongeren aan, ook op ongewenst gedrag.

straatcultuur in de klas

Heb je ‘last’ van de mainstream geworden straatcultuur binnen de school, zitten docenten met de handen in het haar als het gaat om sturen op gedrag? Ons advies, ontwikkeld vanuit onze werkervaring, kan je verder helpen en wellicht biedt de tijdelijke inzet van een jongerenwerker een oplossing.

maatwerk

Dagelijks maken wij de levendige en altijd roerige praktijk mee van de jeugd. Ons aanbod verandert daarom met regelmaat. Jeugd is onze core business! We kennen de leefwereld van jongeren (straat, thuis, school en online) en hun gedrag als geen ander. Onderwerpen als: straatcultuur, sexting/seksualiteit, meidenvenijn, weerbaarheid, diversiteit, motivatie, polarisatie, individualisering zijn thema’s die wij dagelijks behandelen.

meer weten over ons aanbod trainingen?

Neem contact op voor alle mogelijkheden of een training op maat!