Vakmanschap &

vakopleiding

De maatschappij wordt steeds complexer, de verwachtingen richting het kinder- en jongerenwerk steeds groter. Als belangrijke schakel in een buurt, wijk, stad of dorp draag je medeverantwoordelijkheid over het welbevinden van de kinderen en jongeren en de omgeving waarin zij opgroeien. Dat vraagt om vakmanschap.

onze opleidingen & werkvormen

vakopleiding jongerenwerk

Met onze unieke vakopleiding ondersteunen we (nieuwe) collega- jongerenwerkers en bereiden hen voor op de hedendaagse praktijk. Tijdens de vakopleiding van jongerenwerk R-Newt scherp je inzichten aan, doe je inspiratie op en leer je de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Je leert doordachte keuzes te maken en die te onderbouwen, te vertrouwen op jouw morele kompas, en hoe je je beter kunt positioneren richting stakeholders. Dat geeft je als jongerenwerker de rust, ruimte, energie en waardering om te kunnen doen wat moet en niet alleen wat men verwacht. Want jij weet als vakman/vakvrouw waar de dagelijkse praktijk van het jongerenwerk om vraagt.

MBO-keuzedeel jongerenwerk

In 2009 waren er ongeveer 3.000 kinder- en jongerenwerkers in Nederland. Hoewel het aantal sindsdien is gedaald door bezuinigingen, groeit de vraag naar jongerenwerkers weer vanwege de nieuwe Jeugdwet, die de nadruk legt op preventie en deredicalisering. De noodzaak voor professionals die jongeren kunnen activeren en motiveren is groter dan ooit. Dit keuzedeel is ontworpen om de specifieke kennis en vaardigheden te bieden die mbo-jongerenwerkers nodig hebben in deze dynamische en uitdagende rol.

intervisie

Intervisie is een gestructureerde vorm van collegiale uitwisseling waarbij professionals elkaar ondersteunen bij het oplossen van uitdagingen op de werkvloer. Het biedt een veilige ruimte om ervaringen te delen, problemen te bespreken en van elkaar te leren. Door middel van intervisie kunnen deelnemers hun professionele vaardigheden verbeteren, reflecteren op hun praktijk, en gezamenlijk tot nieuwe inzichten komen.

coaching on the job

Coaching on the job is een leer- en ontwikkelingsmethode waarbij een ervaren professional direct op de werkplek begeleiding en feedback geeft aan collega’s of medewerkers. Binnen het jongerenwerk speelt deze vorm van coaching een cruciale rol bij het bevorderen van vaardigheden, het delen van best practices en het verbeteren van de effectiviteit van jongerenwerkers.

maatwerk

Geen enkele situatie waarin met jeugd wordt gewerkt is hetzelfde. Of je nu leraar, coach, jeugdwerker, of sportinstructeur bent, elke context heeft zijn eigen dynamiek, uitdagingen en vereisten. Daarom is het bieden van maatwerk zo belangrijk: we stemmen onze trainingsprogramma’s en coaching af op jouw specifieke behoeften, zodat je de beste resultaten kunt behalen en een positieve impact kunt maken op het leven van jongeren.

meer weten over onze opleidingen?

Neem contact op voor alle mogelijkheden of een opleiding op maat!